برچسب ها:نصب کانکس

نصب کانکس

نصب کانکس

نصب کانکس در محل دارای شرایط و استاندارد های مختلفی می باشد. که خود از نکات مهمی می باشد. تا کانکس را در هنگام باد و طوفان های شدید در جای خود محکم نگاه دارد. به دلیل پرسش های زیادی که در رابطه با زیر سازی کانکس و نحوه صحیح نصب آن از طرف خریداران مطرح می شود. بنا بر آن شدیم تا در این مطلب به تشریح آن بپردازیم. با کانکس ساز همراه باشید.

ادامه مطلب

Enter your keyword