دمونتاژ کانکس

دمونتاژ کانکس

دمونتاژ کانکس

دمونتاژ کانکس یا برچیدن کانکس در واقع جدا کردن قطعات تشکیل دهنده یک سازه پیش ساخته از یکدیگر و تبدیل آن به قطعات کوچکتر است. که بطور مثال اعضای سقف از دیواره ها و دیواره ها از کف جدا شده تا بتوان آنها را در قطعات کوچکتر حمل نمود. مهمترین دلیل این کار اتمام یک پروژه و یا تصمیم به ایجاد تغییر در یک فضا است. یا ممکن است به دلیل فرسودگی سازه قصد برچیدن همیشگی آن را داشته باشیم. دلیل آن هرچه که باشد. احتمالا یک مشکل اصلی وجود دارد. و آن هم این است که نمی توان سازه را بصورت یکجا جابجا نمود. و نیازمند دمونتاژ بخش های آن هستیم. این خدمات را تکنسین های کانکس ساز به صاحبان سازه های پیش ساخته در تمام نقاط کشور ارائه می کنند. که در ادامه بیشتر با جزئیات آن آشنا خواهیم شد.

ادامه مطلب

Enter your keyword