تهویه کانکس

تهویه کانکس

تهویه کانکس

برای اینکه هوای کانکس، هوای مطبوعی باشد راههای زیادی وجود دارد. برای این امر کانکس ساز در ساخت کانکس های خود از تهویه کانکس استفاده می کند. اولین راه وجود پنجره در داخل کانکس باشد. یعنی تعداد پنجره های تعبیه شده در کانکس به تعداد کافی باشد هم چنین ابعاد این پنجره ها باید متناسب با اندازه و ابعاد کانکس باشد. پنجره ها در تهویه هوای کانکس نقش مهمی دارند. پس در ساخت کانکس باید به اصول معماری و مدل پنجره ها توجه لازم را داشت.

ادامه مطلب

Enter your keyword