تاسیسات کانکس

تاسیسات کانکس

تاسیسات کانکس

تاسیسات کانکس دسته بندی های مختلفی دارد. این دسته بندی ها به دلیل مجزا بودن عملکرد هرکدام است. و از نظر فنی نیز باید بصورت جدا گانه برسی و نقشه کشی شود. کانکس ساز برای هر بخش از این تاسیسات محاسبات تخصصی انجام داده است. و بعد از طراحی نقشه های فنی توسط مهندس تاسیسات کانکس ساز آن را برای اجرا در سازه های پیش ساخته بکار می گیرد. در ادامه توضیح مختصری درباره شیوه کار و تاسیسات کانکس می باشد.

ادامه مطلب

Enter your keyword