قیمت کانکس

قیمت نمای کامپوزیت فلزی

قیمت کانکس ۱۲ متری

قیمت کانکس  با ابعاد ۱۲ متر(کانکس ۱۲ متری) با رنگ آبی در جداول مشخص شده  است.

توجه به قیمت‌ کانکس موجود در جدول زیر ۲۰ درصد اضافه می‌شود.

با نمای کامپوزیت فلزی (خارجی) ابعاد تيپ ۲( با گارانتي و كيفيت عالي )  ابعاد
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۱٫۵۰×۲ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۱٫۵۰×۲
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۲ ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۲
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۳ ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۳
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۴ ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۴
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۵ ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۵
 ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۶ ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۶
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۳×۶ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۳×۶
۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال ۲٫۴۰×۱۰ ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۱۰
۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۱۲ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۱۲
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۳×۱۲ ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ريال ۳×۱۲

جدول قیمت کانکس تیپ یک

در قیمت انواع کانکس تیپ یک را ملاحظه می فرمایید. جهت ثبت پیش فاکتور و مشاهده قیمت دقیق کلیک فرمایید.

لیست قیمت کانکس

تيپ ۱( كانكس زيبا ) سايدينگ + كامپوزيت  ابعاد پانلي ) پانل ماموت با مقاومت بيش از ۲۰سال )  ابعاد
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۱٫۵۰×۲ ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۱٫۵۰×۲
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۲ ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۲
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۳  ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۳
۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۴ ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۴
۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۵ ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۵
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۶ ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۶
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۳×۶ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۳×۶
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۱۰ ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۱۰
۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۱۲ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۲٫۴۰×۱۲
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۳×۱۲ ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ۳×۱۲